Cuvari sume Tajno drustvo zivih

Dragoljub Jovičić je u Beogradu završio Fakultet likovnih umetnosti (slikarstvo). Magistrirao je na Fakultetu dramskih umetnosti (teatrologija). Do sada je imao 20 samostalnih izložbi. Objavio je i zbirku lirske proze "U dosluhu sa sobom" (2004.), roman "Čuvari šume" (Laguna 2007.) i aforizme "Tajno društvo živih" (Metaphysica 2014.). Osnivač je 1989 godine ekološkog pokreta Eko-Art, kao i tvorac istoimenog manifesta.

U dosluhu sa sobom U dosluhu sa sobom Foto-galerija

Foto-galerija

Video-galerija

Ova zbirka sadrži originalne, visprene i duhovite opaske o čitavoj skali ljudskih odnosa i situacija... Zbirka odiše nečim okrepljujućim – čitalac u njoj može prepoznati mnoge lične situacije i okolnosti, a okrepljuje način na koji autor na njih reaguje...

Dušan Pajin


Pesme Dragoljuba Jovičića novim i modernim senzibilitetom kazuju večne nedoumice, njenu zabunu pred životom, smrću, ljubavlju... Munjevitost je tipična za njegovo pevanje… Najtoplije preporučujem ovu zbirku. Naša će poezija dobiti stihovima Jovičića, izuzetnog pesnika...

Oskar Davičo


...Do željenog cilja stiže i kada se izražava minimumom plastičnih sredsta- va, sa nekoliko linija, bojenih ploha i ritmova... Zapravo, u takvoj njegovoj sprem- nosti za najsloženije likovne zadatke, prepoznajemo one temeljne vrednosti što jemče da se Dragoljub nalazi na pravom stvaralačkom putu...

Nikola Kusovac