Naslov - Dragoljub Jovičić - Magični, akademski slikar i pisac

 Galerija 1   Galerija 2    Galerija 3

Sve slike su radjene u tehnici ulje na platnu