U DOSLUHU SA SOBOM - Zemun: 2004. - 85 str.


Pesme D. Jovičića novim i modernim senzibilitetom kazuju večne nedoumice mladosti, njenu zabunu pred životom, pred smrću, pred ljubavlju. I to saopštavaju na jedan način sapet u doživljaj pre iskustva. Okovan u sentencije, Jovičić ne razvija sopstvena osećanja, on ih stišće u suvu drenovinu poetskog iskaza bez kapi vode. Munjevitost koja je tipična za njegovo pevanje lišena je razvojnih podobnosti ali ne i estetskih vrednosti, ne i vrlina. Pesnik saopštava saznanje da se do smrti: Osim putem života, može stići i prečicom.Od takve pregnantno užasne slutnje čitaoca hvata jeza svojim naelektrisanim prstima za grlo. Najtoplije preporučujem ovu zbirku. Naša će poezija dobiti stihovima Dragoljuba Jovičića, jednog izuzetnog pesnika koji, iako mlad, raspolaže osobenim glasom.

Oskar Davičo


VODIČ


LjUDE MOŽETE NAĆI

ZABORAVLjENE

KRAJ POKVARENIH SEMAFORA.

ZATRPANE

NA STOVARIŠTIMA DANA

KRAJ MALIH EKRANA...

U TURŠIJAMA ZGRADA

GDE UČTIVO STARE

NA RATE DANA...


MI


MI SAMO OMETAMO SAMOĆU

BUDIMO HRABRI PRED SMRĆU

JOŠ HRABRIJI

PRED VEČNOŠĆU

  MI SMO DEŽURNI ŽIVOTI OPSTANKA

 SA STAROM PETROLEJKOM

 NOĆNI ČUVARI SVEMIRA

 MAHOM NEPROBUĐENI IZ ŽIVLJENjA

HEROJSKI NE ŽUREĆI

PRED PRETEĆIM PRSTIMA KAZALJKI

POLAKO SE OKREĆEMO

NA RAŽNjU VREMENA

PRAVIMO LUDI PRED NEZAMISLIVOSTIMA

UVLAČIMO POD LOGIKU KAO DECA NOĆU

POD POKRIVAČ

   KAO TEŠKI OVISNICI OD ŽIVOTA

KAO KURVE ŠTO ČEKAJU

PO UGLOVIMA SVAKODNEVICE

DA UTRAPE SEBE

PONAVLjAMO SE JUTRIMA

PONAVLjAMO...

S KOLENA NA KOLENO SADAŠNjOSTI

NESTAJEMO PRIRODNOM TRAGEDIJOM

TAD VREME POČINjE LAGANO

DA SE UDALjAVA OD NAS

KAO BROD OD ISPALOG PUTNIKA


KALDRMA


POMALO KISELA

ALI TOPLA

KIŠA

OBLIVA KALDRMU

TU POTKOVANU ZEMLjU

I PONOVO POKREĆE PITANjE JAVLjANjA TRAVE

IZMEĐU OBLUTAKA

IŠČEŠANIH ĐONOVIMA

IŠČAŠENIH

U DESNIMA ZEMLjE

     PO KALDRMI SE OPREZNO HODA

     ŽENSKI

     KAO DA GASIŠ PIKAVCE

     ILI KAO PREKO PLITKE VODE

     BLAGIM ZADIZANjEM NOGAVICA

     OBORENOG POGLEDA

     JER KALDRMA IZISKUJE PAŽNjU

     ONA NIJE PROST ASFALT

     PREKO KOGA MOŽEŠ TEK TAKO

     PREĆI

     ONA JE

     BRE

     DOŽIVLjAJ

     I TO SVE REĐI

U dosluhu sa sobom - pesme Dragoljuba Jovičića U dosluhu sa sobom - pesme Dragoljuba Jovičića za besplatno preuzimanje u pdf formatu

Pročitaj

U dosluhu sa sobom - pesme Dragoljuba Jovičića

?


ŠTA BI TO ZNAČILO

NI ZBOG ČEGA STATI

NA ULICI

I DISATI

I DAL`BI TO MOGLI

NEPRESTAVLJENI…